Tuesday, July 17, 2007

faddeh

(FOD-deh), n. O, hai, u kno, yoah faddeh? Da guy what married yoah mommeh? Yah! Dat gai!

[proof image]